Hervormde Evangelisatievereniging Obadja

Kapel van de Hervormde Evangelisatievereniging Obadja. Dit zo vriendelijk aandoend houten kapelletje dateert van plm. 1904 en werd gebouwd voor "de Vereniging tot behartiging van de Godsdienstige belangen" te Zorgvlied, en kreeg later de naam "Obadja ". In 1968 werd er voor een gedeelte aangebouwd.

Eerste evangelist van de evangelisatievereniging was de heer Hendrik Betten te Zorgvlied, aldaar overleden op 2 februari 1947. Achter de kapel vindt men een klein kerkhof.

Hoe het begon

Wateren begin 1900.
Wateren begin 1900. De dorpsherberg van Wolter Benthem.

Een preek bij Wolter Benthem, daar kwamen de mensen uit Zorgvlied en Wateren een eeuw geleden op af. Wolter Benthem was eigenaar van de enige dorpsherberg, die als een oase lag aan de rand van de uitgestrekte Dieverse heide. Ongeveer een eeuw geleden: ‘De lage gelagkamer’was gevuld met mannen en vrouwen en grote kerkboeken.
Dit zij het doel, waarnaar gij streeft –
Eens aan de eindpaal uwer wegen
Te mogen denken: “neen ‘k heb niet vergeefs geleefd
Ik was gezegend en tot zegen”.


Dit gedicht is uit de inleiding van het boekje “uit verre eenzaamheid” van Ds. A.I. Kan uit Boyl (oktober 1904). Dit boekje was in wezen een bedelbrief om aan geld te komen voor de bouw van een zogenoemd “Bedelhuis” in Zorgvlied.

Obadja. De oorspronkelijk gebouwde kapel.
Obadja. De oorspronkelijk gebouwde kapel.

Ds. Kan kreeg als “de wielrijdende predikant van het aangrenzende klein Boyl” de herderlijke zorg over de hervormden in Zorgvlied en Wateren. Onder zijn leiding werd met 70 mensen de “Vereniging tot behartiging van de Godsdienstige belangen” opgericht. Deze vereniging kreeg later de naam Obadja, naar één van de kleine Bijbelse profeten. In eigen kring bracht men 250 gulden bij elkaar voor het kerkgebouw voor die tijd uit een kleine gemeenschap een formidabel bedrag.

Daarnaast waren er arbeiders, die hun daghuur verzuimden en kleine boeren, die hun eigen werk lieten liggen om hout te hakken en boomwortels te rooien op het bouwterrein. Ook het grondwerk werd door de mensen zelf gedaan. De “eerste steen” is gelegd door Tjaarde Rombertus Houwing (geboren 18 oktober 1896 en overleden 17 november 1924).

In 1960 is het houten gebouwtje vergroot. Eerste evangelist was Hendrik Betten. Hij overleed in 1947 en ligt begraven op het kleine kerkhof achter de kapel. Het antieke kabinetorgel is een rijksmonument. Een leuk detail is verder, dat de huidige luidklok afkomstig is van de R.K.-kapel die eertijds in Zorgvlied stond. Deze R.K.-kapel is in 1923 gesloopt om plaats te maken voor de “grote kerk”, welke in 1924 is ingewijd.

Obadja. Kapel met de uitbreiding aan de voorzijde.
Obadja. Kapel met de uitbreiding aan de voorzijde.