Nieuws

Plaatsing Dr. Pol bank bij zijn geboortehuis

De ontwerper/vervaardiger van de Dr. Pol bank, Jeroen Boersma, gezeten op zijn eigen creatie.

In opdracht van onze vereniging is donderdag 25 april een nieuwe Dr. Pol bank geplaatst bij zijn geboortehuis op het brinkje op de hoek van de wegen Wateren/Appelschaseweg in Wateren. Een voorloper van deze bank was geplaatst in Zorgvlied voor de kapel Obadja aan de Dorpsstraat. Dit exemplaar was door houtrot aangetast en vanwege onveiligheid verwijderd.

Jan Veenstra heeft samen met Homme Geertsma het initiatief genomen om een nieuwe Dr. Pol bank te plaatsen. Zij waren van mening dat de bank meer thuis hoort bij zijn geboortehuis. Van de gemeente Westerveld kregen ze alle medewerking en was de gemeente bereid het brinkje te herinrichten. De bank is ontworpen en vervaardigd door Boomzaagkunst uit Rolde.

Bij de bank gaan we nog een gedenkconsole plaatsen met de volgende tekst:
The incredible dr. Pol, de wereldberoemde dierenarts
In deze boerderij werd in 1942 Jan-Harm Pol geboren. Voor zijn studie diergeneeskunde in Utrecht bracht hij zijn stageperiode door in Michigan in de Verenigde Staten van Amerika en vond daar zijn grote liefde Diane. Samen vestigden ze zich daar en begonnen een succesvolle dierenartsenpraktijk.

Hun zoon Charles werkt als producent voor National Geographic en hij kwam op het idee om een life-show te maken met als onderwerp de dierenartsenpraktijk van zijn vader. Hoewel dr. Pol betwijfelde of dit een succes zou worden, werkte hij mee aan de opnames door gewoon zijn dagelijkse werk te blijven doen. Charles zijn idee bleek een schot in de roos. Het programma met de titel ‘The incredible dr. Pol’ groeide uit tot een wereldwijd succes en is in 170 landen te zien.

“Ik doe gewoon mijn werk en dat wordt gefilmd, meer niet”, vertelt Jan-Harm Pol. “Maar ik had natuurlijk nooit gedacht dat het zo’n succes zou worden. Dat heeft mij enorm verrast. Ik krijg veel complimenten van kijkers. En ze vertellen me dat ze veel van me leren. Dat is fantastisch, daar doe ik het voor.”

Historische Vereniging Gemeente Diever

‘Uit de geschiedenis van Wateren, Zorgvlied en Oude Willem’  
Op vrijdagmiddag 11 september j.l. was in hotel-restaurant Villa Nova in Zorgvlied de prissentaosie van de ni’jste uutgifte van de Stellingwarver Schrieversronte. Et gong om ‘Uit de geschiedenis van Wateren, Zorgvlied en Oude Willem’, mit bi’jdregen van Janneke Hielkema, Albertha Bloemhoff, Carol Jan Klok en Hans Salverda. Et eerste exemplaor wodde deur de historische Johannes van den Bosch uutrikt an ‘kolonioloog’ Wil Schackmann. Schackmann is kenner bi’j uutstek van de vroegere klonies van de Maotschoppi’je van Weldaodighied en publiceerde daor eerder uutvoerig over. Download hier [453 KB] het nieuwsbericht.

De zwarte nacht

In de jaren dertig waren overal in Nederland werkkampen gebouwd. Het "Werkkamp Diever" aan de straatweg Diever-Wateren werd in oktober 1938 voltooid. Ongeveer 100 werklozen uit verschillende steden betrokken het werkkamp. De eerste bewoners kwamen uit Zuilen, IJsselstein, Harlingen en Franeker. Zij namen deel aan werkverschaffingsprojecten. De in mei 1940 aanwezige arbeiders vertrokken in de loop van 1940 en 1941 merendeels naar Duitsland, om daar tewerkgesteld te worden.

Hiermee kwam "Werkkamp Diever" vrij voor andere bewoners, in veel gevallen groepen joodse mannen. Werkeloze joodse mannen uit heel Nederland werden vanaf januari 1942 opgeroepen om zich te melden voor het verrichten van arbeid. Zij werden in de oude werkverschaffingskampen geplaatst. Werkloosheid was in hun geval een relatief begrip, want veelal hadden zij hun baan verloren omdat de bezetter hen uitgesloten had van werk.

Werkkamp B in Oude Willem.
Werkkamp B in Oude Willem.

Door hun plaatsing in werkkampen werden de joodse mannen gescheiden van gezin en woonplaats. Voor de bezetter was dit een volgende stap in het isoleren van deze groep uit de maatschappij. De joodse mannen verrichten allerlei werk, zoals bijvoorbeeld de aanleg van wegen en ontginningen van woeste grond.

Op vrijdag 2 oktober 1942 werden alle joodse mannen in werkkampen in één actie naar kamp Westerbork overgebracht, evenals overigens alle op dat moment in Drenthe woonachtige joden. Opnieuw kwamen de kampen vrij voor andere bewoners.

Dit feit werd op maandag 2 oktober 2017 herdacht bij het monument aan de Bosweg, nabij de locatie waar de werkkampen A en B hebben gestaan. Jans Tabak (helaas niet meer in ons midden), onze plaatselijke historicus en Rikus Jager, burgemeester van Westerveld, vertelden over de gebeurtenis van 2 oktober 1942.

Jans Tabak. Rikus Jager.

In 1946 werden de barakken afgebroken. In de krant stond hierover het volgende bericht:

DIEVER, 7 Oct 1946. Binnenkort zullen de barakken van werkkamp Diever A ook worden afgebroken en evenals die van kamp B naar het zuiden des lande worden overgebracht. Daarmede wordt een belangrijke periode in de geschiedenis der gemeente Diever afgesloten. Oorspronkelijk zijn deze kampen gebouwd voor werklozen uit de grote steden en uit Oost-Drente. Daarna zijn ze bewoond geweest door joden. 0.T.-arbeiders, NSB.ers en asocialen. Ook hebben er nog evacués huisvesting gevonden. Stellig zal het terrein de eerste tijd een ledige plaats geven, want om en bij deze kampen was steeds veel beweging.
Bron: De Heerenveense kourier.