Historische Vereniging Gemeente Diever

U bevindt zich hier: Home

Gemeente Diever vroeger

De zwarte nacht

In de jaren dertig waren overal in Nederland werkkampen gebouwd. Het "Werkkamp Diever" aan de straatweg Diever-Wateren werd in oktober 1938 voltooid. Ongeveer 100 werklozen uit verschillende steden betrokken het werkkamp. De eerste bewoners kwamen uit Zuilen, IJsselstein, Harlingen en Franeker. Zij namen deel aan werkverschaffingsprojecten. De in mei 1940 aanwezige arbeiders vertrokken in de loop van 1940 en 1941 merendeels naar Duitsland, om daar tewerkgesteld te worden.

Hiermee kwam "Werkkamp Diever" vrij voor andere bewoners, in veel gevallen groepen joodse mannen. Werkeloze joodse mannen uit heel Nederland werden vanaf januari 1942 opgeroepen om zich te melden voor het verrichten van arbeid. Zij werden in de oude werkverschaffingskampen geplaatst. Werkloosheid was in hun geval een relatief begrip, want veelal hadden zij hun baan verloren omdat de bezetter hen uitgesloten had van werk.

Door hun plaatsing in werkkampen werden de joodse mannen gescheiden van gezin en woonplaats. Voor de bezetter was dit een volgende stap in het isoleren van deze groep uit de maatschappij. De joodse mannen verrichten allerlei werk, zoals bijvoorbeeld de aanleg van wegen en ontginningen van woeste grond.

Op vrijdag 2 oktober 1942 werden alle joodse mannen in werkkampen in één actie naar kamp Westerbork overgebracht, evenals overigens alle op dat moment in Drenthe woonachtige joden. Opnieuw kwamen de kampen vrij voor andere bewoners.

Dit feit werd op maandag 2 oktober 2017 herdacht bij het monument aan de Bosweg, nabij de locatie waar de werkkampen A en B hebben gestaan. Jans Tabak, onze plaatselijke historicus en Rikus Jager, burgemeester van Westerveld, vertelden over de gebeurtenis van 2 oktober 1942.

Links Jans Tabak tijdens zijn voordracht en rechts Rikus Jager aan het woord.

Diever raakt zijn barakken kwijt

In 1946 werden de barakken afgebroken. In de krant stond hierover het volgende bericht:

DIEVER, 7 Oct 1946. Binnenkort zullen de barakken van werkkamp Diever A ook worden afgebroken en evenals die van kamp B naar het zuiden des lande worden overgebracht. Daarmede wordt een belangrijke periode in de geschiedenis der gemeente Diever afgesloten. Oorspronkelijk zijn deze kampen gebouwd voor werklozen uit de grote steden en uit Oost-Drente. Daarna zijn ze bewoond geweest door joden. 0.T.-arbeiders, NSB.ers en asocialen. Ook hebben er nog evacu
és huisvesting gevonden. Stellig zal het terrein de eerste tijd een ledige plaats geven, want om en bij deze kampen was steeds veel beweging.
Bron: De Heerenveense kourier.

Kogelvanger in Berkenheuvel weer zichtbaar

Kogelvanger in Berkenheuvel weer zichtbaar
21 mrt 2017, 17:23

Een hoge heuvel in Berkenheuvel? Wat is dit? Is dit 'natuurlijk' of door mensenhand ontstaan? Oplossing: het is een kogelvanger! Leden van de Historische Vereniging gemeente Diever maakten afgelopen winter één van de kogelvangers in het bosgebied Berkenheuvel weer zichtbaar voor de bezoekers. Lees verder.

Lid worden van onze vereniging

Als u lid bent ontvangt u ons kwartaalblad "Opraekelen" en jaarlijks een kalender met een bepaald thema. Bovendien ondersteunt u ons in de onderhoud van historische monumenten. Lees meer.

LIJKWAGENHUISJE UIT DE OUDE DOOS RK-KERK ZORGVLIED
Het lijkwagenhuisje zit weer strak in de verf. En dat dankzij de vrijwilligers van onze vereniging. Meer. Onze vereniging heeft veel oude foto's die een prachtig beeld schetsen van de voormalige gemeente Diever. Meer In Wateren, waar de R.K.-bewoners de kerk te Frederiksoord bezochten en zich meer Rooms-Katholieke gezinnen gingen vestigen, deed zich de behoefte gevoelen van een eigen kerk. Meer
GEMEENSCHAP BOUWDE ZWEMBAD KORENMOLEN DE VLIJT DE BRANDWEER
Begin 1942 bouwde de gemeenschap van Diever met vereende krachten het zwembad "Dieverzand" aan de bosweg. Lees meer... Onze korenmolen heeft een eigen website met interessante historische informatie over de geschiedenis van de molen. Meer  

Het laatst gewijzigd

4-10-2017

Aantal bezoekers vandaag: ( 29 ) Totaal aantal bezoekers: ( 19407 )